PROPOZÍCIE BAYNACH MTB Marathon 2019

OZ REGIÓN PONDUS organizuje vytrvalostné preteky horských bicyklov pod záštitou primátora mesta Hlohovec Ing. Miroslava Kollára a starostu obce Bojničky Ing. Igora Bojňanského a podporou Slovenského zväzu cyklistiky (SZC). BAYNACH MTB Marathon je jedinečný tým, že pretekársky okruh je vsadený do viníc v okolí obce Bojničky spojený s prejazdom areálu obnoveného Hlohovského zámku.

Usporiadateľ:

Adresa: Občianske združenie REGIÓN PONDUS, Bojničky 54, 92055 Bojničky, Slovenská republika
Predseda OZ Región Pondus: Ing. Marek Antonín, regionpondus@gmail.com
Registračné číslo: VVS/1-900/90-55916
e-mail: baynach.mtb.marathon@gmail.com
telefónne číslo: +421 908 702 829
Riaditeľ pretekov: Ing. Ľuboš Miklovič
Športový riaditeľ pretekov: Ján Žilovec
Termín konania: 13. októbra 2019 (nedeľa)
Miesto konania: futbalové ihrisko TJ Bojničky 55, 920 55 Bojničky
GPS súradnice: 48.3840041,17.7964276

Pretekárske okruhy:

Pretekársky okruh je potrebné zvoliť vopred pri registrácii.

Kategórie:

BAYNACH double okruh 46 km

M Muži Elite od 19 do 39 rokov ročník 1998 - 1978
MM Muži Masters A od 40 do 49 rokov ročník 1977 - 1968
MB Muži Masters B od 50 do 59 rokov ročník 1967 - 1958
MC Muži Masters C 60 rokov a viac ročník 1957 a menej
Z Ženy 19 rokov a viac ročník 1997 a menej

BAYNACH okruh 23 km

J Juniori od 17 do 18 rokov ročník 2000 - 1999
M Muži Elite od 19 do 39 rokov ročník 1998 - 1978
MM Muži Masters A od 40 do 49 rokov ročník 1977 - 1968
MB Muži Masters B od 50 do 59 rokov ročník 1967 - 1958
MC Muži Masters C 60 rokov a viac ročník 1957 a menej
J Juniorky od 17 do 18 rokov ročník 2000 - 1999
Z Ženy Elite od 19 do 39 rokov ročník 1998 - 1978
ZMB Ženy Masters B od 40 do 49 rokov ročník 1977 - 1968
ZMC Ženy Masters C 50 rokov a viac ročník 1967 a menej

BAYNACH okruh 23 km pre súťaž dvojíc:

Uvedenej disciplíny sa môže zúčastniť dieťa do 15 rokov, narodené v roku 2003 a mladší no len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Do hodnotenia dvojíc sa berie do výsledku čas posledného z dvojice v cieli. Dospelý platí štartovné podľa termínu zaplatenia (uvedené v časti „Štartovné“), štartovné pre dieťa je 10€.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Preteká sa podľa platných pravidiel SZC / UCI.

Zdravotné zabezpečenie:

Časomiera a výsledkový servis:

VOS-TPK, http://www.sportsofttiming.sk

Prihlasovanie:

on-line systém   - registrácia v deň štartu maratónu

Štartovné:

Cena štartovného je rovnaká pre BAYNACH pretekársky okruh 23 km, ako aj BAYNACH double pretekársky okruh 46 km:

Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 09.10.2019 do 24:00 hod.

Úhrada štartovného:

Prevodom, vkladom, alebo poštovou poukážkou na účet.

Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: IBAN SK68 0200 0000 0040 8348 4159
SWIFT kód: SUBASKBX
Treba si overiť či bola vaša platba správne priradená k prihláške v online prihlasovacom systéme.

UPOZORNENIE: Za prihláseného ste považovaní až po prijatí platby štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania!

Doklad o zaplatení štartovného si prineste so sebou na prezentáciu! Vytlačte si Vašu prihlášku a podpísanú nám ju predložíte pri prezentácii!

Prezentácia:

Štart:

Radenie pretekárov na štarte:

Pretekári s registráciou SZC/UCI budú radení cez VIP sektor podľa výkonnosti pretekárov a priebežného poradia v SP XCM. VIP zóna sa otvára 20minút pred štartom pre pretekárov s registráciou SZC/UCI a 5minút pred štartom sa otvára aj pre ostatných pretekárov. Pretekári bez registrácie sú radení podľa poradia príchodu na štart.

Cieľ:

Vinica BAYNACH

Ceny pre víťazov:

Vyhlásenie výsledkov:

15.00 hod, areál futbalového ihriska TJ Bojničky

Povrch tratí:

Servisné cesty viníc, singeltracky, asfaltový povrch, technické úseky, zjazdy a poľné cesty

Parkovanie:

Bezplatné v areáli futbalového ihriska TJ Bojničky

Povinná výbava:

Cyklistická prilba, preukaz poistenca

Fotoservis:

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť foto a video služba zabezpečená organizátorom pretekov a účastník podpisom prihlášky pri registrácii dáva súhlas na zverejnenie záznamov organizátorovi pretekov.

V cene štartovného / Štartovný balíček:

Poistenie:

Usporiadateľ pretekov nezodpovedá za poistenie pretekára. Každý pretekár má byť poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu.

Podmienky účasti:

Diskvalifikácia:

Záverečné ustanovenia:

Mapa a Výškový profil:

Mapa pretekárskeho okruhu

Výškový profil pretekárskeho okruhu:

BAYNACH pretekársky okruh 23 km
BAYNACH double pretekársky okruh 46 km

V Bojničkách dňa 1. mája 2019